Oferta

 

Do sprzedaży w całości, części lub w formie współudziału w przyszłej inwestycji, teren budowlany o łącznej powierzchni 3,4567 ha z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniową (domy jednorodzinne) i nieuciążliwą funkcją usługową (hotel, SPA).

Lokalizacja posiada unikalny potencjał rekreacyjno – turystyczny.

Teren inwestycyjny znajduje się przy polu golfowym, jednym z dwóch w bezpośredniej okolicy Wrocławia; przylega bezpośrednio do Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy.

W odległości 2 km znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której zainwestowały min. LG.

W skład nieruchomości wchodzą:

– grunt pod zabudowę jednorodzinną – 22 633 m2

– grunt pod zabudowę usługową – 6 500 m2

– drogi wewnętrzne – 5 434 m2

Media

Nieruchomość znajduje się w bliskim sąsiedztwie zabudowań oraz mediów. Obecnie sytuacja w tym zakresie prezentuje się następująco:

Droga gminna

Działki mają bezpośredni dostęp do drogi gminnej. W ramach nieruchomości zostały wydzielone drogi wewnętrzne.

Kanalizacja

Wieś Krobielowice nie jest objęta siecią kanalizacyjną. Rekomendowane rozwiązanie stanowi przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Woda

Zostały wydane warunki przyłączenia do sieci wodociągowej. Wkrótce zostanie przygotowany projekt wodociągu.

Energia elektryczna

Zostały wydane warunki przyłączenia do sieci energetycznej.

Krobielowice

Krobielowice – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie.

Krobielowice położone są niecałe 20 km na południowy – zachód od stolicy Śląska – Wrocławia, w połowie drogi między Gniechowicami (trasa Wrocław – Jelenia Góra – Praga) a Kątami Wrocławskimi (trasa Wrocław – Legnica – Szczecin). Tylko 2 km oddziela je od autostrady A4 (przez Kąty Wrocławskie), skąd wiedzie autostrada 300 km do Berlina przez przejście graniczne Olszyna – Forst (Barsć).

Województwo dolnośląskie

Powiat wrocławski

Gmina Kąty Wrocławskie

Liczba ludności (2011) 187

Strefa numeracyjna (+48) 71

Tablice rejestracyjne DWR

W pobliżu

Ślęża

Owiana legendami góra jest sercem parku krajobrazowego. Na jej szczyt wiodą liczne szlaki, a po drodze można spotkać kamienne rzeźby, jak choćby „Mnicha”, który co rok przesuwa się bliżej szczytu o ziarenko piasku.

Sobótka

Gdy zwiedzi się już gotycki kościół św. Anny i późnobarokową świątynię św. Jakuba Starszego oraz Muzeum Ślężańskie, warto wybrać się na wycieczkę jednym z wielu szlaków pieszych lub tras rowerowych. Zwiedzając okolice można zajrzeć do kopalni magnezytu w Wirach.

Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy

Starorzecza, lasy, nieskażona przyroda, a także podworskie parki, stare pałace, przydrożne kapliczki. Okolicę można zwiedzać na rowerze lub kajakiem.

Mietków

Miejscowość słynie głównie ze znajdującego się w pobliżu, wykorzystywanego rekreacyjnie, Zbiornika Mietkowskiego. Są tu znakomite warunki do windsurfingu i żeglarstwa.

Komunikacja

Nieruchomość znajduje się w północno-zachodniej części wsi Krobielowice, w granicach administracyjnych gminy Katy Wrocławskie.

Wieś Krobielowice posiada dogodne połączenie komunikacyjne z Miastem Kąty Wrocławskie (ok. 2,8 km do centrum miasta), będącym jednocześnie siedzibą władz samorządu lokalnego. Krobielowice z miastem łączy droga wojewódzka nr 346 relacji Środa Śląska – Kąty Wrocławskie -Gaj Oławski – Godzikowice.

W niedalekim sąsiedztwie, ok. 1,8 km na północny zachód od Krobielowic przebiega korytarz autostrady A4 (do węzła autostradowego Katy Wrocławskie jest z Krobielowic ok. 5 km). Gmina Katy Wrocławskie graniczy od wschodu z Wrocławiem – Krobielowice dzieli od Węzła Bielańskiego zaledwie ok. 16 km.

Zabytki i historia

W niewielkiej odległości od wsi Krobielowice odkryto dowody zamieszkiwania ludności rolniczej od 2600 lat. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1321 r., z okazji nadania Crebelwicz, rycerzowi Tyczce ze Sterczy, przez wrocławskiego księcia Henryka VI Piastowicza.
Potem wieś przeszła w posiadanie opata wrocławskiego klasztoru premonstratensów św. Wincentego Mikołaja I, a następnie – w 1814 r. – została darowana G.L. Von Blucherowi.
Blucher wniósł istotny wkład w zwycięstwo aliantów w bitwie narodów pod Lipskiem w dniach 16-18.10.1813 r., uratował też ich pod Waterloo (18.06.1815), gdy w schyłkowym okresie bitwy oddziały Napoleona zaczęły brać górę.
utejsze dobra należały do rodziny von Blucher do, 1945 r., kiedy to z chwilą włączenia Śląska do państwa polskiego, majątki niemieckie zostały przejęte przez nowoutworzone zarządy, późniejsze państwowe gospodarstwa rolne.Pałac przetrwał ostatnią wojnę, a w 1991 roku kupił go potomek Blucherów, Christopher Earl Vaile z Nowej Zelandii i rozpoczął żmudną restaurację obiektu Pałac Krobielowice

Sport i rekreacja

GOLF

Na terenie miejscowości zlokalizowane jest jedno z bardziej malowniczych pól golfowych w regionie GOLFCLUB

Integralną częścią klubu jest malowniczo usytuowany pałac. W pałacu mieści się hotel i restauracja. Jest tu także driving range, wypożyczalnia sprzętu, pro shop, nauka gry , domek klubowy z barem oraz bunkier do ćwiczeń.

WĘDKARSTWO

Stawy Krobielowice (www.stawykrobielowice.pl) to rodzinne gospodarstwo rybackie powstałe w 1988 r. Gospodarstwo oferuje możliwość amatorskiego połowu ryb. Na stawie o powierzchni prawie dwóch hektarów żyje kilkanaście gatunków ryb słodkowodnych: karpie, amury, liny, karasie, płocie, tołpygi oraz drapieżniki jak szczupak, okoń i sum.

Staw jest bardzo atrakcyjnie położony, otaczające go drzewa pozwalają odpocząć w cieniu przy upalnej pogodzie, podczas gdy przeciwległy brzeg oferuje możliwość zażywania kąpieli słonecznych.

ROWERY

Okoliczne tereny są wprost idealne do turystyki rowerowej. Z Krobielowic można dostać się szlakiem zielonym na Ślężę, albo wybrać na wycieczkę do okolicznego Mietkowa.

Szczególnie atrakcyjny jest szlak rowerowy biegnący wzdłuż doliny Bystrzycy między Jarnołtowem a Kątami Wrocławskimi.

W masywie Ślęży powstaje rowerowy single track (www.suliwoods.pl)

SPORTY WODNE

Zbiornik retencyjny na Bystrzycy jest największym jeziorem Dolnego Śląska. Są tu znakomite warunki do windsurfingu i żeglarstwa (www.bosw.pl)

WYCIECZKI PIESZE I NORDIC WALKING

Przez Krobielowice prowadzi niebieski szlak

Muchobór Wielki – Smolec – Sadków (- Sośnica) – Krobielowice – Zachowice – Siedlakowice – Krzyształowice – Stary Zamek – Michałowice – Rogów Sobocki – Sobótka

KAJAKARSTWO

Dla amatorów kajakarstwa interesująca propozycją są spływ kajakowy rzeką Bystrzycą z Mietkowa spod zapory do Skałki.

Walory przyrodnicze

Krobielowice położone są na terenie Parku Krajobrazowego Bystrzycy. Widać to praktycznie już na granicy opisywanej nieruchomości. W bliskim sąsiedztwie znajduje się malowniczy i nieco dziki park należący do kompleksu pałacowego. Niedaleko znajdują się również zbiorniki wodne obfitujące w bogatą florę i ciekawe gatunki ptactwa wodnego. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie 18 gatunków chronionych roślin, wśród których 10 gatunków podlega całkowitej ochronie.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomość

UCHWAŁA NR XLI/386/10
RADY MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
z dnia 23 lutego 2010 r
dostępna pod adresem:

https://www.slideshare.net/KasiaNowicka/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego

 

Potencjał

 

W związku z intensywnym rozwojem gospodarczym regionu wzrasta zapotrzebowanie na atrakcyjnie zlokalizowane tereny mieszkaniowe. Ze względu na dogodne powiązania komunikacyjne (droga wojewódzka nr 346 oraz pobliski węzeł autostradowy A4 „Kąty Wrocławskie”) oraz bezpośrednie sąsiedztwo terenów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych (Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”, zespół pałacowy) nieruchomość jest predestynowana do pełnienia funkcji mieszkaniowej, a także funkcji usługowych, związanych przede wszystkim z obsługą turystyczną (hotelarstwo, rekreacja, gastronomia).

  • Zwiększająca się atrakcyjność turystyczna.
  • Sąsiadujący z nieruchomością park krajobrazowy leży w bliskiej odległości od Wrocławia, dla którego stanowi potencjalne centrum rekreacji wypoczynku weekendowego lub urlopowego
  • Szansa na wykreowanie wizerunku Krobielowic oraz okolicy jako „osady sportu i zdrowia” (spa, wycieczki rowerowe, basen, tenis, golf)
  • Wzrost wartości okolicznych gruntów
  • Szlaki turystyczne – Szlak Zielony: kolor zielony; trasa: Jarnołtów – Samowtór – Gałów – Bogdaszowice – Małkowice – Sośnica – Kąty Wrocławskie. Długość około 18 km.